1

สำรวจที่ดิน

สำรวจสภาพที่ดินก่อสร้าง ขนาดที่ดิน ส่งสำเนาโฉนด line: databkk01 หรือ line: gimyong โทร 02-509-2324 บริการทุกวัน 9:00 -17:00 น.

2

ทำสัญญา

งวดที่1 10% ทำสัญญา งวดที่2 20% เสนอแบบร่างแปลน งวดที่3 30% เสนอแบบกราฟฟิค รูปทรงอาคาร รายการวัสดุ

3

เขียนแบบ

งวดที่4 30% เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม แบบโครงสร้าง งานระบบต่างๆ ระบบไฟฟ้า แบบประปา ทำสำเนาเอกสาร *ต่างจังหวัด งวดที่4 35% ของค่าแบบ

4

อนุญาต

อนุญาตก่อสร้าง เมื่อได้รับใบอนุญาต ก่อสร้าง ชำระส่วนที่เหลือ งวดสุดท้าย 5% ของมูลค่างานออกแบบ *ต่างจังหวัดไม่มีงวดนี้

แบบบ้านโมเดิร์นหรู

MO-H2-74001.10

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

MO-H2-103001.10

6ห้องนอน 6ห้องน้ำ

CC-H2-49201.11

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-53301.11

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-68101.11

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-83301.11

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-84501.11

5ห้องนอน 7ห้องน้ำ

CC-H2-90001.11

5ห้องนอน 6ห้องน้ำ

CC-H2-100901.11

5ห้องนอน 6ห้องน้ำ

CC-H2-137301.11

5ห้องนอน 7ห้องน้ำ

CC-H2-142701.11

6ห้องนอน 9ห้องน้ำ

CC-H2-174001.12

7ห้องนอน 9ห้องน้ำ

CC-H2-175201.11

5ห้องนอน 9ห้องน้ำ

MO-H2-132501.10

7ห้องนอน 9ห้องน้ำ

CC-H2-72001.12

5ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-77001.12

6ห้องนอน 7ห้องน้ำ

CC-H2-90001.12

6ห้องนอน 6ห้องน้ำ

แบบบ้านสามชั้น

RE-H3-50201.04

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H3-29601.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H3-21901.10

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

MO-H3-36701.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

MO-H3-28501.10

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H3-107701.02

9ห้องนอน 8ห้องน้ำ

LU-H3-1001.04

7ห้องนอน 11ห้องน้ำ

MO-H3-1550

5ห้องนอน 7ห้องน้ำ

BB-H3-35001.06

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

BB-H3-40001.06

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

TR-H3-607.06

5ห้องนอน 6ห้องน้ำ

TR-H3-61601.04

8ห้องนอน 10ห้องน้ำ

MO-H3-251.01

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

MO-H3-260.01

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

TR-H3-601

7ห้องนอน 5ห้องน้ำ

TR-H3-603

5ห้องนอน 5ห้องน้ำ

TR-H3-605

5ห้องนอน 5ห้องน้ำ

TR-H3-604

8ห้องนอน 6ห้องน้ำ

TR-H3-602

5ห้องนอน 7ห้องน้ำ

TR-H3-501

6ห้องนอน 6ห้องน้ำ

TR-H3-228

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

MO-H3-37601.03

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

TR-H3-34101.04

7ห้องนอน 4ห้องน้ำ

TR-H3-60601.04

8ห้องนอน 10ห้องน้ำ

MO-H3-65401.04

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

MO-H3-33901.04

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H3-60501.04

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

TR-H3-32201.04

3ห้องนอน 4ห้องน้ำ

MO-H3-15501.04

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

แบบบ้านสองชั้น

MO-H2-74001.10

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

MO-H2-103001.10

6ห้องนอน 6ห้องน้ำ

CC-H2-49201.11

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-53301.11

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-68101.11

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-83301.11

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

CC-H2-84501.11

5ห้องนอน 7ห้องน้ำ

CC-H2-90001.11

5ห้องนอน 6ห้องน้ำ

CC-H2-100901.11

5ห้องนอน 6ห้องน้ำ

CC-H2-137301.11

5ห้องนอน 7ห้องน้ำ

CC-H2-142701.11

6ห้องนอน 9ห้องน้ำ

CC-H2-174001.12

7ห้องนอน 9ห้องน้ำ

CC-H2-175201.11

5ห้องนอน 9ห้องน้ำ

2562-11-1-pre-plan

ห้องนอน ห้องน้ำ

ME-H2-24001.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

TR-H2-22701.10

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

RE-H2-505.263

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-16801.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

RE-H2-505.350(2018)

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

RE-H2-505.365(2018)

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

RE-H2-505.385(2018)

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

TM-H2-29801.10

2ห้องนอน 3ห้องน้ำ

RE-H2-504

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

SS-H2-29001.11

3ห้องนอน 4ห้องน้ำ

ME-H2-23701.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

ME-H2-43401.10

5ห้องนอน 6ห้องน้ำ

ME-H2-35501.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

ME-H2-31801.10

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

ME-H2-30501.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

ME-H2-28401.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

ME-H2-28101.10

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-29401.10

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-21801.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-27101.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-23401.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-19102.10

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

MO-H2-19101.10

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

MO-H2-17101.10

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

CO-H2-26001.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-27001.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-201.185

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-201.180

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-201.130

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-27601

4ห้องนอน 5ห้องน้ำ

MO-H2-19701.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-39801.10

5ห้องนอน 5ห้องน้ำ

TR-H2-36101.10

4ห้องนอน 6ห้องน้ำ

TR-H2-31501.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

TR-H2-25001.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

TR-H2-24001.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

TR-H2-22501.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-19001.10

2ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-17003.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TM-H2-37701.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

TR-H2-21801.10

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-20601.10

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-20001.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-17002.10

3ห้องนอน 2ห้องน้ำ

TR-H2-28101.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

TR-H2-27901.10

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-26401.10

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-26001.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-19801.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

MO-H2-17401.10

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

MO-H2-17001.10

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

TR-H2-15001.10

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

RE-H2-505.440

6ห้องนอน 6ห้องน้ำ

RE-H2-505.331

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

RE-H2-505.366

6ห้องนอน 6ห้องน้ำ

RE-H2-505.258

5ห้องนอน 3ห้องน้ำ

RE-H2-505.226

4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

CO-H2-32701.10

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

RE-H2-501.220

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

RE-H2-501.370

3ห้องนอน 4ห้องน้ำ

RE-H2-501.420

4ห้องนอน 4ห้องน้ำ

RE-H2-501.150

3ห้องนอน 2ห้องน้ำ

RE-H2-501.175

3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

RE-H2-501.53003.10

5ห้องนอน 5ห้องน้ำ

RE-H2-501.53002.10

5ห้องนอน 5ห้องน้ำ

RE-H2-501.53004.10

5ห้องนอน 5ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว

RE-H1-505.160

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

RE-H1-505-180

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

MO-H1-112.01

2ห้องนอน 1ห้องน้ำ

MO-H1-24001.06

3ห้องนอน 2ห้องน้ำ

TR-H1-183.03

3ห้องนอน 2ห้องน้ำ

FF-H1-18201.09

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

FF-H1-18001.09

3ห้องนอน 2ห้องน้ำ

FF-H1-17101.09

2ห้องนอน 2ห้องน้ำ

FF-H1-17301.09

3ห้องนอน 1ห้องน้ำ

ผลงานออกแบบ Portfolios

Architecture Portfolios ผลงานออกแบบบ้าน แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น รับออกแบบบ้าน บ้านพักอาศัย, แบบบ้าน Modern Tropical บริษัทรับออกแบบบ้าน ไอเดียไอแคน รวมผลงานแบบบ้าน ที่ผ่านมา สำหรับแบบบ้านออกแบบพิเศษ ทั้งแบบบ้านที่รับสร้างบ้านให้ลูกค้า

ติดต่อออกแบบบ้าน

: 02-5092324 (สำนักงาน)

: 094-4950293 (คุณสุจิรา)

: 082-5514990 (คุณสิริพร)

ผลงานออกแบบ ดูทั้งหมด

PA-CS2-38501.19

Classic Style

PA-MO1-28801.19

Modern Style

PA-RE2-22601.19

Resort Style

PA-MT1-53501.62

Modern Tropical

PA-MT1-31601.62

Modern Tropical

PA-MT2-45001.62

Modern Tropical

PA-MO2-60001.19

Modern Style

PA-MO-33701.61

Modern Style

PA-MO2-48002.61

Modern Style

PA-MO2-70001.61

Modern Style

PA-MO2-48001.61

Modern Style

PA-MO-39701.61

Modern Style

PA-TR2-35001.59

Tropical Style

PA-MO2-42701.18

Modern Style

PA-RE2-51001.61

Resort Style

PA-BM2-57501.61

Bali Modern Style

PA-TR3-75001.61

Tropical Style

PA-MO2-80001.11

Modern Tropical Style

PA-MO2-35001.11

Modern Style

PA-MO3-48401.61

Minimal Style

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2562 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230