รับออกแบบบ้าน

TEAM ทีมงานสถาปนิก และ มัฑณากร

แบบบ้านพร้อมขออนุญาตก่อสร้างฟรี สนใจซื้อแบบไปก่อสร้างได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-509-2324
บริการทุกวัน 8:30-17:30

เจี๊ยบ สุจิรา

กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์การออกแบบงานมากกว่า 7 ปี โดยถือหลักการที่ว่า ความงามด้านสถาปัตยกรรมมาจาก รูปทรง พื้นที่ว่าง และแสง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โชค โชคชัย

สถาปนิกผู้ชำนาญจัดทำแบบก่อสร้าง

ใส่ใจในรายละเอียดแบบ เพื่องานสร้างที่ถูกต้องแม่นยำ

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ราชภัฎจันเกษม

ปุ๋ย สิริพร

หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตย์

เลือกและให้ความสนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ที่เป็นเหตุเป็นผล และเอื้อประโยชน์ต่อพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์และบริบทโดยรอบ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิ่ม กัญญารัตน์

สถาปนิกโครงงาน

สนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม เพราะการออกแบบถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นหัวใจหลักของงานสถาปัตยกรรม.

ครุศาสตร์สถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แอ๊ว หทัยภัทร

สถาปนิก

สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เพื่อตอบโจทย์กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โภช เปมทัตฐ์

สถาปนิกประสานงานหน่วยงานราชการ

สนใจงานออกแบบแปลกใหม่สร้างสรรค์ ทรงคุณค่า ด้วยการนำศาสตร์และศิลปมาใช้ในการออกแบบอย่างลงตัว แรงบันดาลใจ อยากเห็นมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากงาน สถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โจ๊ก เด็ดดวง

สถาปนิก

สถาปัตยกรรม คือ
ศิลปะที่ทำให้คนเกิดความรับรู้ทางอารมณ์ ความงามของบรรยากาศและประโยชน์จากการใช้สอยพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน

เต้ย ผาสุก

สถาปนิก

บีเคเค สถาปนิก