TEAM ทีมงานสถาปนิก และ มัฑณากร

แบบบ้านพร้อมขออนุญาตก่อสร้างฟรี สนใจซื้อแบบไปก่อสร้างได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-509-2324
บริการทุกวัน 8:30-17:30

กมน สุวรรณรัตน์

สถาปนิกที่ปรึกษา

สถาปนิกที่ดีต้องดีทุกสถานที่

ครุศาสตร์สถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เจี๊ยบ สุจิรา

กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์การออกแบบงานมากกว่า 7 ปี โดยถือหลักการที่ว่า ความงามด้านสถาปัตยกรรมมาจาก รูปทรง พื้นที่ว่าง และแสง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โชค โชคชัย

สถาปนิกผู้ชำนาญจัดทำแบบก่อสร้าง

ใส่ใจในรายละเอียดแบบ เพื่องานสร้างที่ถูกต้องแม่นยำ

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ราชภัฎจันเกษม

ปุ๋ย สิริพร

หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตย์

เลือกและให้ความสนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ที่เป็นเหตุเป็นผล และเอื้อประโยชน์ต่อพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์และบริบทโดยรอบ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บิ๋ม พิราภรณ์

สถาปนิก Present

สนใจงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ให้ความสำคัญต่อพื้นที่ใช้สอยของผู้ใช้งานอาคาร ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการออกแบบ เพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) และประหยัดพลังงาน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธี สุธี

สถาปนิก Present

มีความสนใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่เป็นสากล (Universal Design Concept) โดยยึดหลักการทํางานที่ว่า ความสวยงามที่ออกมานั้น จะต้องครอบคลุมกับการใช้งานของมวลมนุษย์ทุกคน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ

กุล สกุล

สถาปนิก Present

สนใจการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่ออนาคต ใสใจในรายละเอียด เพื่อการตอบสนองในการใช้งานให้เกิดประโยชน์จากการออกแบบ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ้อม ศศิธร

สถาปนิก Present

สนใจในการออกแบบ สถาปัตยกรรมตามวิธี Passive Design และ Active Design โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เกิดความคุ้มค่าใช้งานอย่างยั่งยืน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นิ่ม กัญญารัตน์

สถาปนิกโครงงาน

สนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม เพราะการออกแบบถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นหัวใจหลักของงานสถาปัตยกรรม.

ครุศาสตร์สถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปา ปาริชาติ

สถาปนิกโครงงาน

มีความสนใจในสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้าง เพราะออกแบบสวยงามขนาดไหน ก่อสร้างไม่ได้ก็ไร้ความหมาย

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

นัท นัทพร

สถาปนิก

การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยองค์ประกอบหรือวัสดุของสิ่งก่อสร้างอาคาร ถือเป็นศิลปะของอาคาร ที่ทำให้เกิดการรับรู้ของอารมณ์และความรู้สึกของสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

แอ๊ว หทัยภัทร

สถาปนิก

สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เพื่อตอบโจทย์กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เอ็ม สัณฐิติ

สถาปนิก

สนใจในการออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม เพื่อความงามที่สมบูรณ์และ เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โภช เปมทัตฐ์

สถาปนิกประสานงานหน่วยงานราชการ

สนใจงานออกแบบแปลกใหม่สร้างสรรค์ ทรงคุณค่า ด้วยการนำศาสตร์และศิลปมาใช้ในการออกแบบอย่างลงตัว แรงบันดาลใจ อยากเห็นมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากงาน สถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โจ๊ก เด็ดดวง

สถาปนิก

สถาปัตยกรรม คือ
ศิลปะที่ทำให้คนเกิดความรับรู้ทางอารมณ์ ความงามของบรรยากาศและประโยชน์จากการใช้สอยพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน

บีเคเค สถาปนิก

สถาปนิก
Copyright ©2551-2560 Architect-BKK Limited. All rights reserved
57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230
บริษัทรับออกแบบบ้าน | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน
สำนักงาน: 02-509-2324 | มือถือ: 094-4950293, 082-5514990