ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

TEAM ทีมงานสถาปนิก และ มัณฑนากร

แบบบ้านพร้อมขออนุญาตก่อสร้างฟรี สนใจซื้อแบบไปก่อสร้างได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-5092324

ฝ่ายออกแบบ สถาปนิก

ปุ๋ย สิริพร

ผู้จัดการ/ฝ่ายการตลาด/ประสานงาน

เลือกและให้ความสนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ที่เป็นเหตุเป็นผล และเอื้อประโยชน์ต่อพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์และบริบทโดยรอบ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานออกแบบ

โจ๊ก เด็ดดวง

หัวหน้าสถาปนิกทีม A

สถาปัตยกรรม คือ
ศิลปะที่ทำให้คนเกิดความรับรู้ทางอารมณ์ ความงามของบรรยากาศและประโยชน์จากการใช้สอยพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน

ผลงานออกแบบ

กบ กนกพิชญ์สา

หน.ส่วนงานออกแบบ 2

สถาปัตยกรรม ไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้าง แต่เป็นการหลอมรวมศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน และยังสามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของได้ด้วย

- ปริญญาโท Oxford Brookes University
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานออกแบบ

โฟม ธนวัตน์

สถาปนิก

สถาปัตยกรรมคือสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ขึ้นสามารถกำหนดพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้เข้าไปใช้สอย การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่จะต้องใส่ใจและละเอียดรอบคอบในการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

ผลงานออกแบบ

แอ๊ว หทัยภัทร

สถาปนิก

สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เพื่อตอบโจทย์กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานออกแบบ

ซายน์ บุญฑริกา

สถาปนิก

สถาปัตยกรรม ไม่เพียงแต่เป็นที่พักอาศัยแต่คือสิ่งแสดงตัวตน และยังเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้งานประกอบกิจกรรม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม

มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานออกแบบ

นิค สมพงษ์

สถาปนิกเขียนแบบ

สถาปัตยกรรมคือ การเล่าเรื่องราวอีกรูปแบบนึง เป็นศิลปะทางด้านการรับรู้ ความรู้สึกในการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทและฟังชั่นการใช้งานที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานออกแบบ

ไปรท์ พิตตินันท์

สถาปนิก 3D

แนวคิดการทำงาน สถาปัตยกรรมคือความงามที่สามารถจับต้องได้ ที่เกิดจากทั้งแรงบัลดาลใจของตัวสถาปนิกและเจ้าของบ้านที่ร่วมกันแสดงถึงอัตลักษณ์และตัวตนผ่านงานสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่บริบทนั้นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลงานออกแบบ

แนน จิดาภา

สถาปนิกเขียนแบบ

ร่วมคิดร่วมทำ รับฟังและต่อยอด สร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ และสอดคล้องกับบริบท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานออกแบบ

นุช ปิยะนาถ

BOQ ถอดแบบประมาณราคา

“พัฒนาจุดแข็ง จัดการจุดอ่อน มองหาโอกาส”

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มิ้น สาวิตรี

สถาปนิก 3D

การออกแบบรูปร่าง​ อาคาร​ ฟังก์ชั่น​ ความสัมพันธ์​แต่ละพื้นที่​ผสมผสานกับการจัดวางองค์ประกอบความงาม​ ให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งาน​ได้

มหาวิทยาลัย​ราชมงคล​รัตน​โกสินทร์​

ผลงานออกแบบ

เต้ย ชนาธิป

BOQ ถอดแบบประมาณราคา

การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ที่เล็งเห็นถึงคุณค่า โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความงดงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

หนูนา วนิศา

วิศวกรประมาณราคา

การประมาณราคา ถือเป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีความสมเหตุสมผล แม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วน

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา

Architect BKK

บริษัทรับออกแบบบ้าน

บริการรับออกแบบบ้าน ครบวงจร ขายแบบบ้านสำเร็จรูป บริษัทผลิตออกแบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถเลือกแบบสร้างบ้านได้

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ผลงานออกแบบ

ฝ่ายเขียนแบบ (Drawing)

โจ้ สัมฤทธิ์

หัวหน้าส่วนออกแบบ เขียนแบบ

งานออกแบบไม่ใช่แค่สวย มันต้องปลอดภัยและใช้งานจริงได้

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ผลงานออกแบบ

ปุ๋ย นากรินทร์

ขออนุญาตก่อสร้าง

การบริการด้วยงานที่รวดเร็ว และเจราจา ต่อรอง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

พาณิชย์การราชดำเนินธนบุรี

ผลงานออกแบบ

ฝ่ายออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

ARCHITECT-BKK CO.,LTD.

Copyright ©2551-2565 14ปี Architect-BKK™ Company Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ติดต่อออกแบบบ้าน

ออกแบบออนไลน์ | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน

สำนักงาน: 02-5092324 | มือถือ: 082-5514990