ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

TEAM ทีมงานสถาปนิก และ มัณฑนากร

แบบบ้านพร้อมขออนุญาตก่อสร้างฟรี สนใจซื้อแบบไปก่อสร้างได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-5092324

ฝ่ายออกแบบ สถาปนิก

เจี๊ยบ สุจิรา

ผช.ผจก.ฝ่ายประสานงานก่อสร้าง

ประสบการณ์การออกแบบงานมากกว่า 7 ปี โดยถือหลักการที่ว่า ความงามด้านสถาปัตยกรรมมาจาก รูปทรง พื้นที่ว่าง และแสง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานออกแบบ

ปุ๋ย สิริพร

หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตย์

เลือกและให้ความสนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ที่เป็นเหตุเป็นผล และเอื้อประโยชน์ต่อพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์และบริบทโดยรอบ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานออกแบบ

โจ๊ก เด็ดดวง

หัวหน้าสถาปนิกทีม A

สถาปัตยกรรม คือ
ศิลปะที่ทำให้คนเกิดความรับรู้ทางอารมณ์ ความงามของบรรยากาศและประโยชน์จากการใช้สอยพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน

ผลงานออกแบบ

โจ้ สัมฤทธิ์

หัวหน้าสถาปนิกทีม B

งานออกแบบไม่ใช่แค่สวย มันต้องปลอดภัยและใช้งานจริงได้

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ผลงานออกแบบ

โภช เปมทัตฐ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการ

สนใจงานออกแบบแปลกใหม่สร้างสรรค์ ทรงคุณค่า ด้วยการนำศาสตร์และศิลปมาใช้ในการออกแบบอย่างลงตัว แรงบันดาลใจ อยากเห็นมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากงาน สถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ผลงานออกแบบ

แอ๊ว หทัยภัทร

สถาปนิก

สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เพื่อตอบโจทย์กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานออกแบบ

เดียร์ ศิวดล

สถาปนิก

"ศิลปะ"เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดรับมุมมองใหม่ๆ และสามารถทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้เสมอ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตศาลายา

ผลงานออกแบบ

ขวัญ นาขวัญ

สถาปนิก

ผลงานออกแบบ

กิ๊ก นส.วจีราภรณ์

สถาปนิกประสานงานก่อสร้าง

ผลงานออกแบบ

หนิง อธิกา

สถาปนิก

งานออกแบบคือ ศาสตร์ทางด้านศิลปะ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้สอยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ และเป็นสื่อที่แสดงถึงความคิด และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานออกแบบ

ซายน์ บุญฑริกา

สถาปนิก

ผลงานออกแบบ

เบียร์ พรสุดา

วิศวกรสำนักงาน

ผลงานออกแบบ

นุช ปิยะนาถ

BOQ ถอดแบบประมาณราคา

ผลงานออกแบบ

มิ้น ปิยะนาถ

BOQ ถอดแบบประมาณราคา

ผลงานออกแบบ

กิ๊ฟ

สถาปนิก

ผลงานออกแบบ

Architect BKK

บริษัทรับออกแบบบ้าน

บริการรับออกแบบบ้าน ครบวงจร ขายแบบบ้านสำเร็จรูป บริษัทผลิตออกแบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถเลือกแบบสร้างบ้านได้

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ผลงานออกแบบ

ฝ่ายเขียนแบบ (Drawing)

โฟม ธนวัตน์

สถาปนิกเขียนแบบ

ผลงานออกแบบ

ฝ่ายออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)

กุ๊กกัน กัณฑ์กนก

ออกแบบตกแต่งภายใน

ผลงานออกแบบ

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2564 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ติดต่อออกแบบบ้าน

ออกแบบออนไลน์ | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน

สำนักงาน: 02-5092324 | มือถือ: 094-4950293, 082-5514990