ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

TEAM ทีมงานสถาปนิก และ มัณฑนากร

แบบบ้านพร้อมขออนุญาตก่อสร้างฟรี สนใจซื้อแบบไปก่อสร้างได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-5092324

ฝ่ายออกแบบ สถาปนิก

คุณสุภาพร

บริหาร

บุริการตามหลักธรรมาภิบาล สานต่อเจตนารมณ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
ในอนาคต นักบริหาร จัดการ เป็นเพียงเบื้องหลังผู้นำกระบวนการให้กับองค์กร
ให้ทีมงานวิชาชีพ บรรลุถึงเป้าหมาย ผู้ได้รับบริการได้รับผลประโยชน์ตามคาดหวัง ความสำเร็จทั้งสองฝ่ายต่างสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้น มีความ
เรียบร้อยผาสุก องค์กรของเราขอยืดการดำเนินธุรกิจที่ดีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประทศด้วยกันต่อไปค่ะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานออกแบบ

โจ๊ก เด็ดดวง

หัวหน้าสถาปนิกทีม A

สถาปัตยกรรม คือ ศิลปะที่ทำให้คนเกิดทัศนะ การรับรู้ มีผลสร้างทางอารมณ์ ความงดงามทางสถาปัตย์ กระตุ้นให้ความรู้สึกเบิกบาน จิตใจที่ดีต่อผู้พบเห็น ผมคำนึงถึง สเกล ขนาด บรรยากาศ พื้นที่ใช้สอย สภาพแวดล้อม ให้ลงตัว สัมพันธ์กัน ในทุกงานที่ออกแบบครับ

ผลงานออกแบบ

กบ กนกพิชญ์สา

หน.ส่วนงานออกแบบ 2

สถาปัตยกรรมเปรียบเสมือนศิลปะที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนผ่าน เรื่องราว ทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน ที่สะท้อนผ่านอาคาร สถาปัตยกรรมจึงไม่ใช่เพียงอาคารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตุ ประสงค์ของการใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดง ถึงเอกลักษณ์ ความคิด ความเชื่อ ของบุคคลนั้นๆด้วยค่ะ "Architecture Is More Than Drawing And Design"

ผลงานออกแบบ

ปุ๋ย สิริพร

ผู้จัดการ/ฝ่ายการตลาด/ประสานงาน

สถาปนิก ในนิยามที่เปรียบเสมือนสื่อกลางในการสร้างประสบการณ์ และการรับรู้ที่จับต้องได้ ผ่านกระบวนการการเข้าใจโจทย์ในหลายๆมิติ สถาปนิกทำเพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตจากอาคาร สถานที่ได้รับ

ผลงานออกแบบ

โฟม ธนวัตน์

สถาปนิก

สถาปัตยกรรมคือสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ขึ้นสามารถกำหนดพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้เข้าไปใช้สอย การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่จะต้องใส่ใจและละเอียดรอบคอบในการออกแบบ

ผลงานออกแบบ

แอ๊ว หทัยภัทร

สถาปนิก

สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เพื่อตอบโจทย์กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลงานออกแบบ

ซายน์ บุญฑริกา

สถาปนิก

สถาปัตยกรรม ไม่เพียงแต่เป็นที่พักอาศัยแต่คือสิ่งแสดงตัวตน และยังเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้งานประกอบกิจกรรม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม

ผลงานออกแบบ

นิค สมพงษ์

สถาปนิกเขียนแบบ

สถาปัตยกรรมคือ การเล่าเรื่องราวอีกรูปแบบนึง เป็นศิลปะทางด้านการรับรู้ ความรู้สึกในการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทและฟังชั่นการใช้งานที่เหมาะสม

ผลงานออกแบบ

นุช ปิยะนาถ

BOQ ถอดแบบประมาณราคา

“พัฒนาจุดแข็ง จัดการจุดอ่อน มองหาโอกาส”

เต้ย ชนาธิป

BOQ ถอดแบบประมาณราคา

การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ที่เล็งเห็นถึงคุณค่า โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความงดงาม

Architect BKK

บริษัทรับออกแบบบ้าน

บริการรับออกแบบบ้าน ครบวงจร ขายแบบบ้านสำเร็จรูป บริษัทผลิตออกแบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถเลือกแบบสร้างบ้านได้

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ผลงานออกแบบ

ฝ่ายเขียนแบบ (Drawing)

โจ้ สัมฤทธิ์

หัวหน้าส่วนออกแบบ เขียนแบบ

งานออกแบบไม่ใช่แค่สวย มันต้องปลอดภัยและใช้งานจริงได้ ผมรับผิดชอบงานเขียนแบบทั้งหมดของสำนักงาน ตระหนักเสมอถึงผลงาน ที่ต้องส่งมอบ ส่งไปก่อสร้าง เป็นข้อมูลที่ให้เกิดการจ้างงาน สร้างงาน การลงทุน ประกอบสร้างรายได้ หรือการดำเนินชีวิตหลายๆคนตามมา ผมจะทำให้สมบูรณ์แบบที่สุด ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ พัฒนาทีมงานให้องค์กรต่อไป

ผลงานออกแบบ

โน๊ต นราวุธ

หัวหน้าส่วนออกแบบ เขียนแบบ

การออกแบบ การตกแต่ง ลงตัวกันได้ต้องอาศัยเส้นทางการเรียนรู้ทักษะนานา เติบโตด้วยเวลาที่ขัดเกลากันมาอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำงานในสายงานนี้ได้ดี การทำวิชาชีพนี้ วันนี้ผมพร้อมมาก ที่จะสานต่อจากการออกแบบอาคาร ตามระบบและนโยบายของบริษัท นำพาน้องๆในทีมงานปั้นฝันตัวเองจวบจน เสร็จสิ้นตามที่ท่านลูกค้าได้ฝันไว้เช่นกันครับ

ผลงานออกแบบ

เอส กัมปนาท

ออกแบบตกแต่งภายใน

งานออกแบบไม่ใช่แค่สวย มันต้องปลอดภัยและใช้งานจริงได้

ผลงานออกแบบ

ปุ๋ย นากรินทร์

ขออนุญาตก่อสร้าง

การบริการด้วยงานที่รวดเร็ว และเจราจา ต่อรอง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

ผลงานออกแบบ

สร นภัสสร

การตลาด

-

ผลงานออกแบบ

ฝ่ายออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาออกแบบ เขียนแบบบ้าน บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน บริการออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทรับออกแบบทุกสไตล์ Modern Style Modern Luxury Tropical Style Resort Style Classic Style Thai Modern Luxury Home Contemporary Style โดยทีมงานสถาปนิก

ARCHITECT-BKK CO.,LTD.

Copyright ©2551-2566 15ปี Architect-BKK™ Company Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230