แบบบ้านโมเดิร์น Modern Style

แบบบ้านโมเดิร์น Modern Style หลายขนาด พื้นที่ใช้สอย ออกแบบสำหรับสร้างบ้านในประเทศไทย แบบแปลนกึ่งสำเร็จรูป ทีมงานสถาปนิกจะปรับแบบเพื่อใช้สร้างพื้นที่ดินลูกค้า แบบแปลนสำเร็จรูป เป็นแบบแปลนพร้อมส่งให้ลูกค้าสร้างได้ แบบบ้านทุกแปลน Modern Style ออกแบบลงตัว ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่เตรียมอาหาร ห้องครัว ห้องซักรีด ห้องแม่บ้าน ระเบียง พื้นที่จอดรถ แบบก่อสร้างครบ 7 ชุด แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบประปา แบบรั้ว

ซื้อแบบบ้านโมเดิร์น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-509-2324 บริการทุกวัน 8:30-17:30
แบบแปลนผ่านประสานงานดำเนินการขออนุญาตสร้าง จากพื้นที่เขต เทศบาล อบต.

แบบบ้านโมเดิร์น ห้องนอน ห้องน้ำ ตร.ม.
ห้องนอน ห้องน้ำ 2 ชั้น ตร.ม.
0 ตร.ว. ที่กว้าง ม. ที่ลึก ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 306ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 306 ตร.ม.
81 ตร.ว. ที่กว้าง 17.00 ม. ที่ลึก 19.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 290ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 290 ตร.ม.
56 ตร.ว. ที่กว้าง 14.00 ม. ที่ลึก 16.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 278ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 278 ตร.ม.
74 ตร.ว. ที่กว้าง 17.00 ม. ที่ลึก 17.50 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 277ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 277 ตร.ม.
67 ตร.ว. ที่กว้าง 14.00 ม. ที่ลึก 19.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 256ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 256 ตร.ม.
72 ตร.ว. ที่กว้าง 17.00 ม. ที่ลึก 17.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 250ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 250 ตร.ม.
57 ตร.ว. ที่กว้าง 12.00 ม. ที่ลึก 19.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 250ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 250 ตร.ม.
55 ตร.ว. ที่กว้าง 17.00 ม. ที่ลึก 13.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 250ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 250 ตร.ม.
64 ตร.ว. ที่กว้าง 17.00 ม. ที่ลึก 15.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 245ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 245 ตร.ม.
60 ตร.ว. ที่กว้าง 14.00 ม. ที่ลึก 17.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 243ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 243 ตร.ม.
60 ตร.ว. ที่กว้าง 14.00 ม. ที่ลึก 17.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 230ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 230 ตร.ม.
40 ตร.ว. ที่กว้าง 10.00 ม. ที่ลึก 16.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ 221ตร.ม.
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 221 ตร.ม.
55 ตร.ว. ที่กว้าง 17.00 ม. ที่ลึก 13.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 210ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 210 ตร.ม.
51 ตร.ว. ที่กว้าง 12.00 ม. ที่ลึก 17.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 202ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 202 ตร.ม.
49 ตร.ว. ที่กว้าง 13.00 ม. ที่ลึก 15.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ 199ตร.ม.
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 199 ตร.ม.
49 ตร.ว. ที่กว้าง 13.00 ม. ที่ลึก 15.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 195ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 195 ตร.ม.
48 ตร.ว. ที่กว้าง 10.00 ม. ที่ลึก 19.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 194ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 194 ตร.ม.
42 ตร.ว. ที่กว้าง 13.00 ม. ที่ลึก 13.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ 189ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 189 ตร.ม.
32 ตร.ว. ที่กว้าง 12.00 ม. ที่ลึก 10.50 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 185ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 185 ตร.ม.
30 ตร.ว. ที่กว้าง 10.00 ม. ที่ลึก 12.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 180ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 180 ตร.ม.
30 ตร.ว. ที่กว้าง 10.00 ม. ที่ลึก 12.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 175ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 175 ตร.ม.
30 ตร.ว. ที่กว้าง 10.00 ม. ที่ลึก 12.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ 175ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 175 ตร.ม.
30 ตร.ว. ที่กว้าง 10.00 ม. ที่ลึก 12.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 161ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 161 ตร.ม.
27 ตร.ว. ที่กว้าง 10.00 ม. ที่ลึก 10.75 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 290ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 290 ตร.ม.
144 ตร.ว. ที่กว้าง 24.00 ม. ที่ลึก 24.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 280ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 ชั้น 280 ตร.ม.
79 ตร.ว. ที่กว้าง 17.50 ม. ที่ลึก 18.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 260ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 ชั้น 260 ตร.ม.
60 ตร.ว. ที่กว้าง 14.50 ม. ที่ลึก 16.50 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 253ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 ชั้น 253 ตร.ม.
72 ตร.ว. ที่กว้าง 18.50 ม. ที่ลึก 15.50 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ 195ตร.ม.
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 3 ชั้น 195 ตร.ม.
55 ตร.ว. ที่กว้าง 13.00 ม. ที่ลึก 17.00 ม.
แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 250ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 250 ตร.ม.
0 ตร.ว. ที่กว้าง ม. ที่ลึก 18.50 ม.

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2563 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230