รับออกแบบบ้าน

ขั้นตอนการให้บริการ ออกแบบใหม่

บ้าน อาคาร ออกแบบใหม่

การออกแบบ ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้สอยของแต่ละบุคคลก่อเกิดเอกลักษณ์ใหม่ นวัตกรรมใหม่ที่ดี สร้างสรรกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมได้นั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องประกอบ ด้วยวิชาการ ประสบการณ์ ทางด้านนั้นมาอย่างยาวนานและได้ตระหนักต่อการสร้างสรรนั้นให้บรรลุล่วงด้วยความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานออกแบบบ้าน อาคารของบริษัทได้ พัฒนาวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม กันมาอย่าง ต่อเนื่องเพื่อสนองตอบการให้บริการ ในวันนี้ ยุคนี้ให้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าไว้จนวันหน้า ในการ นำเสนอบริษัท มีจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ บทบัญญัติการดำเนินงานและ การคิดค่าจ้างค่าตอบแทน อัตราค่าบริการ การออกแบบใหม่ ทางทีมงานขอนำเสนอเป็นรายๆไป หรือมีอัตรากำหนด 3 – 10% ของมูลค่าก่อสร้าง
ลำดับ หากท่านสนใจใช้บริการของทีมงาน    ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้ ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ให้ท่านกำหนดความต้องการพื้นที่ใช้สอย ภาพลักษณ์ สถาปัตยกรรมขั้นต้น ให้ทีมงานรับทราบ สามารถนัดทีมงานได้ในสถานที่สะดวก
2 เก็บข้อมูล สภาพที่ดินต้องการก่อสร้าง  ภาพถ่าย ขนาดที่ดินหรือสำเนาโฉนด มาให้ทีมงานทางไลน์ LINE_SALE_1 (คุณfname_SALE_1) หรือ LINE_SALE_2 (คุณfname_SALE_2) หรือทางโทรสาร 02-5092324 บริการทุกวัน ไม่มีวันอยุด เพื่อประเมินค่าออกแบบ 3 เสนอข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง กำหนดงบประมาณขั้นต้นให้ท่าน เพื่อนำมาอ้างอิงเป็นค่าออกแบบ
 
3 เสนอข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง กำหนดงบประมาณขั้นต้นให้ท่าน  เพื่อนำมาอ้างอิงเป็นค่าออกแบบ  
4 สรุปค่าออกแบบ สรุปขอบเขตงานที่ตกลงว่าจ้าง พร้อมเสนอร่างสัญญาให้กับท่าน   
คลิกดูตัวอย่างสัญญาออกแบบ )
 
5 ทำสัญญา และชำระค่าจ้าง
งวดที่ 1 10% ของมูลค่างานออกแบบ
 
6 เสนอแบบร่างแปลน จนสรุปแปลนลงตัว ชำระค่าจ้าง
งวดที่ 2 20% ของมูลค่างานออกแบบ
30-60 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ
7 เสนอแบบกราพฟิค รายละเอียดรูปทรงอาคาร กำหนดรายการวัสดุจริงเพื่อใช้ในการเขียนแบบ ชำระค่าจ้าง
งวดที่ 3 30% ของมูลค่างานออกแบบ
15-45 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ 
8 เริ่มเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมวิศวกรรม และงานระบบต่างๆ จนแล้วเสร็จ ทำสำเนาเอกสาร และยื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จ ชำระค่าจ้าง
งวดที่ 4 30% ของมูลค่างานออกแบบ
*ต่างจังหวัด งวดที่ 4 35% ของมูลค่างานออกแบบ
15-45 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ   
9 เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ชำระส่วนที่เหลือ
งวดสุดท้าย 5% ของมูลค่างานออกแบบ
*ต่างจังหวัดไม่มีงวดนี้
 
รวมเวลาดำเนินการต่อเนื่อง  60-180 วัน
Copyright ©2551-2565 Architect-BKK Limited. All rights reserved
57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230
บริษัทรับออกแบบบ้าน | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน
สำนักงาน: TEL_OFFICE_NUMBER | มือถือ: TEL_SALE_1, TEL_SALE_2