ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

แบบสร้างบ้าน

รหัสแบบ พื้นที่ใช้สอย ห้องนอน ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ สระว่ายน้ำ ที่ดิน ที่ดินกว้าง ที่ดินลึก
ราคาแบบ ราคาก่อสร้าง
BB-H3-92001.15 920 ตร.ม. 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 5 คัน - 135.00 ตร.ว. 27 เมตร 20 เมตร 276,000 บาท
TR-H2-90101.05 901 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ดูแบบ มีสระ 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 270,300 บาท 0ล้าน - 23ล้าน
MO-H2-90001.07 900 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 คัน - 215.25 ตร.ว. 21 เมตร 41 เมตร 270,000 บาท 0ล้าน - 18ล้าน
TR-H2-88001.03 880 ตร.ม. 5 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 5 คัน - 237.50 ตร.ว. 19.00 เมตร 50.00 เมตร 264,000 บาท
CC-H2-84501.11 845 ตร.ม. 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 256.00 ตร.ว. 32 เมตร 32 เมตร 253,500 บาท 0ล้าน - 22ล้าน
MO-H2-74001.10 740 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 240.00 ตร.ว. 40 เมตร 24 เมตร 222,000 บาท 0ล้าน - 20ล้าน
BB-H2-69001.15 690 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน - 135.00 ตร.ว. 27 เมตร 20 เมตร 207,000 บาท
TR-H3-602 670 ตร.ม. 7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 201,000 บาท 0ล้าน - 12ล้าน
MO-H3-65401.04 654 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 6 คัน - 96.00 ตร.ว. 16.00 เมตร 24.00 เมตร 196,200 บาท
MO-H2-502 640 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 160.00 ตร.ว. 32.00 เมตร 20.00 เมตร 192,000 บาท
TR-H3-607.06 630 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 96.88 ตร.ว. 25.00 เมตร 15.50 เมตร 189,000 บาท 0ล้าน - 15ล้าน
MO-H2-62901.03 629 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 5 คัน - 156.25 ตร.ว. 25.00 เมตร 25.00 เมตร 188,700 บาท
TR-H3-601 618.0 ตร.ม. 7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 110.50 ตร.ว. 17.00 เมตร 26.00 เมตร 185,400 บาท
TR-H3-60601.04 606 ตร.ม. 8 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 96.88 ตร.ว. 25 เมตร 15.50 เมตร 181,800 บาท
TR-H3-605 605 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 120.00 ตร.ว. 24 เมตร 20 เมตร 181,500 บาท 0ล้าน - 16ล้าน
TR-H3-60501.04 605 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 120.00 ตร.ว. 24 เมตร 20 เมตร 181,500 บาท
RE-H2-504 558 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ดูแบบ มีสระ 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 167,400 บาท 0ล้าน - 15ล้าน
TR-H2-306 555.0 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 120.00 ตร.ว. 24.00 เมตร 20.00 เมตร 166,500 บาท
CO-H2-55101.03 551 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 99.53 ตร.ว. 17.5 เมตร 22.75 เมตร 165,300 บาท
CO-H2-72201.03 551 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 5 คัน - 99.53 ตร.ว. 17.5 เมตร 22.75 เมตร 165,300 บาท
TR-H2-550 550 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 140.63 ตร.ว. 25.00 เมตร 22.50 เมตร 165,000 บาท
MO-H2-404 535 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 112.50 ตร.ว. 25 เมตร 18 เมตร 160,500 บาท
RE-H2-501.53001.10 530 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 250.00 ตร.ว. 25 เมตร 40 เมตร 254,400 บาท 0ล้าน - 17ล้าน
RE-H2-501.53004.10 530 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 266.00 ตร.ว. 38 เมตร 28 เมตร 254,400 บาท 0ล้าน - 17ล้าน
RE-H2-501.53003.10 530 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 266.00 ตร.ว. 38 เมตร 28 เมตร 254,400 บาท 0ล้าน - 17ล้าน
RE-H2-501.53002.10 530 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 250.00 ตร.ว. 25 เมตร 40 เมตร 254,400 บาท 0ล้าน - 17ล้าน
CO-H2-51601.03 516 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 120.00 ตร.ว. 20 เมตร 24 เมตร 154,800 บาท
RE-H3-50201.04 510.0 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 6 คัน มีสระ 81.00 ตร.ว. 18 เมตร 18 เมตร 153,000 บาท 0ล้าน - 10ล้าน
CL-H2-51001.04 510 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน - 225.00 ตร.ว. 30.00 เมตร 30.00 เมตร 280,500 บาท
RE-H2-505.04 505 ตร.ม. 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 156.25 ตร.ว. 25 เมตร 25 เมตร 151,500 บาท
CO-H2-48301.03 483 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 79.69 ตร.ว. 15 เมตร 21.25 เมตร 144,900 บาท
TR-H3-603 451.0 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 65.00 ตร.ว. 13 เมตร 20 เมตร 135,300 บาท 0ล้าน - 12ล้าน
TR-H3-604 451.0 ตร.ม. 8 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 64.75 ตร.ว. 14.00 เมตร 18.50 เมตร 135,300 บาท 0ล้าน - 10ล้าน
CL-H2-44401.04 444 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 4 คัน มีสระ 161.50 ตร.ว. 34 เมตร 19 เมตร 280,164 บาท
ME-H2-43401.10 434 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 คัน - 206.50 ตร.ว. 29.50 เมตร 28 เมตร 164,920 บาท
RE-H2-503 431.0 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 129,300 บาท 0ล้าน - 12ล้าน
MO-H2-301 430 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน - 108.00 ตร.ว. 24.00 เมตร 18.00 เมตร 129,000 บาท
MO-H2-403 429 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน มีสระ 150.00 ตร.ว. 20 เมตร 30 เมตร 128,700 บาท
BB-H2-42501.15 425 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 คัน - 106.88 ตร.ว. 19 เมตร 22.50 เมตร 127,500 บาท
TR-H3-501 421 ตร.ม. 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 85.50 ตร.ว. 18.00 เมตร 19.00 เมตร 126,300 บาท
RE-H2-501.420 420 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน - 120.75 ตร.ว. 21 เมตร 23 เมตร 176,400 บาท 0ล้าน - 10ล้าน
TR-H2-311 405 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 95.00 ตร.ว. 20.00 เมตร 19.00 เมตร 121,500 บาท
MO-H2-40402.01 404 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 110.00 ตร.ว. 20.00 เมตร 22.00 เมตร 121,200 บาท
CO-H2-40401.04 404 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 คัน - 148.75 ตร.ว. 35 เมตร 17.00 เมตร 121,200 บาท
MO-H2-50201.03 400 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 120,000 บาท 0ล้าน - 7ล้าน
MO-H2-39501.03 395 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 4 คัน - 94.50 ตร.ว. 21.00 เมตร 18.00 เมตร 118,500 บาท
MO-H3-37601.03 376 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 59.13 ตร.ว. 11.00 เมตร 21.50 เมตร 112,800 บาท
BB-H2-37501.15 375 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 101.25 ตร.ว. 18 เมตร 22.50 เมตร 112,500 บาท
RE-H2-505.440 373.56 ตร.ม. 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 คัน - 130.69 ตร.ว. 25.50 เมตร 20.50 เมตร 112,068 บาท
TR-H2-37001.04 370 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 105.00 ตร.ว. 12 เมตร 35 เมตร 111,000 บาท
RE-H2-501.370 370 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 116.00 ตร.ว. 29 เมตร 16 เมตร 140,600 บาท 0ล้าน - 9ล้าน
ME-H2-35501.10 355 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 94.06 ตร.ว. 21.50 เมตร 17.50 เมตร 102,950 บาท
BB-H2-35501.15 355 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 101.25 ตร.ว. 18 เมตร 22.50 เมตร 106,500 บาท
TM-H2-37701.10 352.09 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 149.50 ตร.ว. 26.00 เมตร 23.00 เมตร 102,106 บาท
CO-H2-350.01 350 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 73.06 ตร.ว. 16.70 เมตร 17.50 เมตร 105,000 บาท
MO-H2-35001.04 350 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 120.00 ตร.ว. 16 เมตร 30 เมตร 105,000 บาท
BB-H2-35001.15 350 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 คัน - 109.25 ตร.ว. 19 เมตร 23 เมตร 105,000 บาท
TR-H2-39801.10 346.94 ตร.ม. 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 99.38 ตร.ว. 15.00 เมตร 26.50 เมตร 97,143 บาท
TR-H2-303 343 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 87.88 ตร.ว. 18.50 เมตร 19.00 เมตร 102,900 บาท
TR-H2-34301.03 343 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 66.00 ตร.ว. 12.00 เมตร 22.00 เมตร 102,900 บาท
TR-H2-342.01 342 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 64.75 ตร.ว. 18.5 เมตร 14.0 เมตร 102,600 บาท
TR-H3-34101.04 341 ตร.ม. 7 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.00 ตร.ว. 16.00 เมตร 20.00 เมตร 102,300 บาท
RE-H2-501.340 340 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 126.50 ตร.ว. 22 เมตร 23 เมตร 102,000 บาท 0ล้าน - 7ล้าน
MO-H3-33901.04 339 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 4 คัน - 48.00 ตร.ว. 12 เมตร 16 เมตร 101,700 บาท 0ล้าน - 8ล้าน
MO-H2-33101.03 331 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.38 ตร.ว. 16.50 เมตร 19.00 เมตร 99,300 บาท
BB-H2-33001.06 330 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 95.15 ตร.ว. 22 เมตร 17.30 เมตร 115,500 บาท
RE-H2-505.C 327 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 98,100 บาท 0ล้าน - 7ล้าน
RE-H2-505.366 323.40 ตร.ม. 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 คัน - 90.19 ตร.ว. 18.50 เมตร 19.50 เมตร 87,318 บาท
TR-H3-32201.04 322 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 54.00 ตร.ว. 13.50 เมตร 16.00 เมตร 96,600 บาท
MO-H2-32101.02 321 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 76.00 ตร.ว. 19 เมตร 16 เมตร 96,300 บาท
TR-H4-32101.03 321 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 6 คัน - 34.13 ตร.ว. 10.50 เมตร 13 เมตร 96,300 บาท
MO-H2-32101.03 321 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 62.00 ตร.ว. 16.00 เมตร 15.50 เมตร 96,300 บาท
ME-H2-31801.10 318 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 91.88 ตร.ว. 17.50 เมตร 21.00 เมตร 85,860 บาท
TR-H2-36101.10 316.69 ตร.ม. 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน - 115.00 ตร.ว. 20.00 เมตร 23.00 เมตร 85,506 บาท
CO-H2-31601.03 316 ตร.ม. 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 81.25 ตร.ว. 13.00 เมตร 25.00 เมตร 94,800 บาท
TR-H2-314.04 314 ตร.ม. 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 คัน - 110.00 ตร.ว. 22.00 เมตร 20.00 เมตร 94,200 บาท
MO-H2-312.03 312 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 85.00 ตร.ว. 20.00 เมตร 17.00 เมตร 93,600 บาท
MO-H2-311.01 311 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 56.88 ตร.ว. 17.50 เมตร 13.00 เมตร 93,300 บาท
MO-H2-31101.03 311 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 91.00 ตร.ว. 26.00 เมตร 14.00 เมตร 93,300 บาท
TR-H2-310.01 310 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 95.00 ตร.ว. 20 เมตร 19 เมตร 93,000 บาท
TR-H2-30901.03 309 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 47.94 ตร.ว. 14.75 เมตร 13.00 เมตร 92,700 บาท
ME-H2-30501.10 305 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.94 ตร.ว. 18.50 เมตร 17.50 เมตร 79,300 บาท
RE-H2-505.331 301.26 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 82.50 ตร.ว. 15.00 เมตร 22.00 เมตร 78,328 บาท
TR-H2-30101.02 301 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.00 ตร.ว. 20.00 เมตร 16.00 เมตร 90,300 บาท
CO-H2-32701.10 300.32 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 155.25 ตร.ว. 23.00 เมตร 27.00 เมตร 78,083 บาท
RE-H2-501.300 300 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 90.25 ตร.ว. 19 เมตร 19 เมตร 90,000 บาท 0ล้าน - 6ล้าน
TR-H2-29602.01 296 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 133.38 ตร.ว. 20.52 เมตร 26.00 เมตร 88,800 บาท
CO-H2-292.01 292 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 60.00 ตร.ว. 20.00 เมตร 12.00 เมตร 87,600 บาท
MO-H4-29101.03 291 ตร.ม. 6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 21.38 ตร.ว. 9 เมตร 9.5 เมตร 87,300 บาท
BB-H2-450.290.07 290 ตร.ม. 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน - 81.25 ตร.ว. 25 เมตร 13 เมตร 101,500 บาท
MO-H2-27001.10 290 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 69.23 ตร.ว. 13.00 เมตร 21.30 เมตร 69,600 บาท
SS-H2-29001.11 290 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 144.00 ตร.ว. 24.00 เมตร 24.00 เมตร 72,500 บาท
MO-H2-28601.03 286.0 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 46.75 ตร.ว. 17.00 เมตร 11.00 เมตร 85,800 บาท
TR-H2-28601.02 286 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 69.00 ตร.ว. 23 เมตร 12 เมตร 85,800 บาท
MO-H2-28602.03 286 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ดูแบบ มีสระ 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 85,800 บาท 0ล้าน - 6ล้าน
ME-H2-28401.10 284 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 85.31 ตร.ว. 17.50 เมตร 19.50 เมตร 68,160 บาท
ME-H2-28101.10 281 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 94.50 ตร.ว. 18.00 เมตร 21.00 เมตร 67,440 บาท
MO-H3-36701.10 280.17 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.75 ตร.ว. 17.50 เมตร 18.00 เมตร 67,241 บาท
TR-H2-27901.05 279 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 68.85 ตร.ว. 17 เมตร 16.20 เมตร 83,700 บาท
TR-H2-277.01 277 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 95.00 ตร.ว. 19.00 เมตร 20.00 เมตร 83,100 บาท
TR-H2-31501.10 274.34 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 87.50 ตร.ว. 14.00 เมตร 25.00 เมตร 65,842 บาท
TM-H2-29801.10 273.15 ตร.ม. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 138.00 ตร.ว. 23.00 เมตร 24.00 เมตร 43,704 บาท
RE-H2-501.270 270 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 93.50 ตร.ว. 17 เมตร 22 เมตร 81,000 บาท 0ล้าน - 5ล้าน
TR-H2-264.01 264 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 46.67 ตร.ว. 14.70 เมตร 12.70 เมตร 79,200 บาท
TR-H2-26401.04 264 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 75.00 ตร.ว. 20 เมตร 15 เมตร 79,200 บาท
TR-H2-263.01 263 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 89.25 ตร.ว. 21.00 เมตร 17.00 เมตร 78,900 บาท
MO-H3-29601.10 259.57 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 59.81 ตร.ว. 14.50 เมตร 16.50 เมตร 62,297 บาท
MO-H2-235.01 259 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 54.63 ตร.ว. 19.00 เมตร 11.50 เมตร 77,700 บาท
MO-H3-28501.10 253.00 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 71.69 ตร.ว. 18.50 เมตร 15.50 เมตร 60,720 บาท
TR-H2-28101.10 250.86 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 44.23 ตร.ว. 12.20 เมตร 14.50 เมตร 60,206 บาท
TR-H2-110 250 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 43.13 ตร.ว. 11.50 เมตร 15.00 เมตร 75,000 บาท
BB-H2-25001.06 250 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 75.00 ตร.ว. 12 เมตร 25 เมตร 87,500 บาท
MO-H2-29401.10 249.51 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ 18.50 เมตร 59,882 บาท
TR-H2-27901.10 247.38 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.94 ตร.ว. 18.50 เมตร 17.50 เมตร 59,371 บาท
MO-H2-24301.03 243 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 70.00 ตร.ว. 20.00 เมตร 14.00 เมตร 72,900 บาท
RE-H2-501.240 240 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 89.25 ตร.ว. 17 เมตร 21 เมตร 72,000 บาท 0ล้าน - 4ล้าน
MO-H1-24001.06 240 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 112.50 ตร.ว. 30 เมตร 15 เมตร 72,000 บาท 0ล้าน - 5ล้าน
ME-H2-24001.10 240 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 68.00 ตร.ว. 16.00 เมตร 17.00 เมตร 57,600 บาท
ME-H2-23701.10 237 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 61.25 ตร.ว. 14.00 เมตร 17.50 เมตร 56,880 บาท
MO-H2-236.01 236 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 47.44 ตร.ว. 11.50 เมตร 16.50 เมตร 70,800 บาท
TR-H2-26401.10 233.26 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.75 ตร.ว. 15.00 เมตร 21.00 เมตร 55,982 บาท
RE-H2-505.263 232.41 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 144.00 ตร.ว. 24.00 เมตร 24.00 เมตร 55,778 บาท
MO-H2-27601 231.29 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 คัน - 71.88 ตร.ว. 11.50 เมตร 25.00 เมตร 55,510 บาท
RE-H2-505.230 230 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 64.00 ตร.ว. 16 เมตร 16 เมตร 69,000 บาท
TR-H2-26001.10 229.02 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.75 ตร.ว. 15.00 เมตร 21.00 เมตร 54,965 บาท
TR-H3-228 228 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 48.00 ตร.ว. 12.00 เมตร 16.00 เมตร 68,400 บาท
RE-H2-505.258 227.16 ตร.ม. 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 126.50 ตร.ว. 22.00 เมตร 23.00 เมตร 54,518 บาท
TR-H2-103 222.0 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 48.00 ตร.ว. 12.00 เมตร 16.00 เมตร 66,600 บาท
MO-H2-220.02 220 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 53.63 ตร.ว. 16.50 เมตร 13.00 เมตร 66,000 บาท
TR-H2-201 220 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 56.25 ตร.ว. 15 เมตร 15 เมตร 66,000 บาท
RE-H2-501.220 220 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 63.75 ตร.ว. 17 เมตร 15 เมตร 52,800 บาท 0ล้าน - 4ล้าน
MO-H2-21801.10 218 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 84.50 ตร.ว. 13.00 เมตร 26.00 เมตร 52,320 บาท
TR-H2-25001.10 217.89 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 123.38 ตร.ว. 21.00 เมตร 23.50 เมตร 52,294 บาท
CO-H2-26001.10 212.15 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 68.06 ตร.ว. 16.50 เมตร 16.50 เมตร 50,916 บาท
TR-H2-24001.10 211.84 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน - 80.44 ตร.ว. 16.50 เมตร 19.50 เมตร 50,842 บาท
MO-H2-27101.10 211.39 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 91.06 ตร.ว. 15.50 เมตร 23.50 เมตร 50,734 บาท
MO-H2-20501.03 205 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน มีสระ 30.19 ตร.ว. 10.50 เมตร 11.50 เมตร 61,500 บาท
TR-H2-22501.10 201.41 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 82.25 ตร.ว. 23.50 เมตร 14.00 เมตร 40,282 บาท
TR-H2-21801.10 201.38 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ดูแบบ - 75.56 ตร.ว. 15.50 เมตร 19.50 เมตร 40,276 บาท
TR-H2-22701.10 200.41 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 85.56 ตร.ว. 18.50 เมตร 18.50 เมตร 40,082 บาท
RE-H2-505.200 200 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 52.56 ตร.ว. 14.50 เมตร 14.50 เมตร 60,000 บาท
RE-H2-505.226 199.45 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 97.75 ตร.ว. 17.00 เมตร 23.00 เมตร 39,890 บาท
TR-H2-308 198.5 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน มีสระ 55.25 ตร.ว. 13.00 เมตร 17.00 เมตร 59,550 บาท
MO-H2-19701.10 197 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 57.50 ตร.ว. 11.50 เมตร 20.00 เมตร 31,520 บาท
MO-H3-21901.10 194.65 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 55.25 ตร.ว. 13.00 เมตร 17.00 เมตร 38,930 บาท
TR-H2-20001.10 185.67 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 89.13 ตร.ว. 15.50 เมตร 23.00 เมตร 33,421 บาท
TR-H2-201.185 185 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 68.00 ตร.ว. 17.00 เมตร 16.00 เมตร 33,300 บาท
TR-H2-20601.10 184.52 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 71.25 ตร.ว. 15.00 เมตร 19.00 เมตร 33,214 บาท
MO-H2-183.01 183 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 43.88 ตร.ว. 13.50 เมตร 13.00 เมตร 54,900 บาท
TR-H1-183.03 183 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 คัน - 90.00 ตร.ว. 20 เมตร 18 เมตร 54,900 บาท
RE-H1-505-180 180 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.75 ตร.ว. 21 เมตร 15 เมตร 54,000 บาท
MO-H1-240.1801.09 180 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 3 คัน - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 54,000 บาท 0ล้าน - 4ล้าน
TR-H2-201.180 180 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 60.00 ตร.ว. 15.00 เมตร 16.00 เมตร 28,800 บาท
MO-H2-19801.10 177.79 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 คัน - 104.50 ตร.ว. 22.00 เมตร 19.00 เมตร 32,002 บาท
RE-H2-501-175 175 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 52.00 ตร.ว. 16 เมตร 13 เมตร 52,500 บาท 0ล้าน - 3ล้าน
RE-H2-501.175 175 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 52.00 ตร.ว. 16 เมตร 13 เมตร 52,500 บาท
TR-H2-19001.10 173.15 ตร.ม. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 78.00 ตร.ว. 16.00 เมตร 19.50 เมตร 31,167 บาท
MO-H2-17101.10 171 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 48.94 ตร.ว. 13.50 เมตร 14.50 เมตร 27,360 บาท
MO-H2-23401.10 170.38 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 62.50 ตร.ว. 12.50 เมตร 20.00 เมตร 30,668 บาท
TR-H2-17002.10 170 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 คัน - 40.80 ตร.ว. 12.00 เมตร 13.60 เมตร 27,200 บาท
TR-H2-17003.10 170 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 63.00 ตร.ว. 18.00 เมตร 14.00 เมตร 27,200 บาท
MO-H2-162.02 162 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 คัน - 22.56 ตร.ว. 9.50 เมตร 9.50 เมตร 48,600 บาท
RE-H1-505.160 160 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 90.00 ตร.ว. 20 เมตร 18 เมตร 48,000 บาท
MO-H2-19102.10 159.80 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 54.38 ตร.ว. 14.50 เมตร 15.00 เมตร 25,568 บาท
CO-H2-158.50 158.5 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 99.75 ตร.ว. 21 เมตร 19 เมตร 47,550 บาท
MO-H2-17001.10 157.28 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน - 102.50 ตร.ว. 20.00 เมตร 20.50 เมตร 25,165 บาท
MO-H2-17401.10 157.19 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 4 คัน - 23.25 ตร.ว. 6.20 เมตร 15.00 เมตร 25,150 บาท
TR-H2-155.01 155 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 19.69 ตร.ว. 7.50 เมตร 10.50 เมตร 46,500 บาท
MO-H2-19101.10 151.69 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน - 65.88 ตร.ว. 17.00 เมตร 15.50 เมตร 24,270 บาท
TR-H2-16801.10 151.17 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 61.63 ตร.ว. 14.50 เมตร 17.00 เมตร 24,187 บาท
CO-H2-162.2 150 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 33.75 ตร.ว. 10 เมตร 13.50 เมตร 45,000 บาท
RE-H2-501.150 150 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 คัน - 67.06 ตร.ว. 18.50 เมตร 14.50 เมตร 45,000 บาท
LU-H3-1001.04 1494 ตร.ม. 7 ห้องนอน 11 ห้องน้ำ 5 คัน - 331.50 ตร.ว. 34 เมตร 39 เมตร 1,120,500 บาท
TR-H2-104 148 ตร.ม. 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 คัน - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ 15.00 เมตร 44,400 บาท
TR-H2-15001.10 139.22 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 3 คัน - 87.13 ตร.ว. 17.00 เมตร 20.50 เมตร 22,275 บาท
MO-H3-1550 1350 ตร.ม. 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 5 คัน มีสระ 225.00 ตร.ว. 30 เมตร 30 เมตร 810,000 บาท
MO-H2-132501.10 1325 ตร.ม. 7 ห้องนอน 9 ห้องน้ำ 5 คัน มีสระ 450.00 ตร.ว. 60.00 เมตร 30.00 เมตร 397,500 บาท 0ล้าน - 41ล้าน
MO-H1-112.01 130 ตร.ม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2 คัน - 42.75 ตร.ว. 18 เมตร 9.50 เมตร 39,000 บาท
TR-H2-201.130 111.73 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 คัน - 47.25 ตร.ว. 10.50 เมตร 18.00 เมตร 17,318 บาท
MO-H3-107701.02 1077 ตร.ม. 9 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 4 คัน - 126.00 ตร.ว. 28 เมตร 18 เมตร 323,100 บาท
2562-11-1-pre-plan ตร.ม. ห้องนอน ห้องน้ำ ดูแบบ - 0.00 ตร.ว. ดูแบบ ดูแบบ 0 บาท

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

ARCHITECT-BKK CO.,LTD.

Copyright ©2551-2565 14ปี Architect-BKK™ Company Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ติดต่อออกแบบบ้าน

ออกแบบออนไลน์ | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน

สำนักงาน: 02-5092324 | มือถือ: 082-5514990