รับออกแบบบ้าน


รวมแบบบ้าน ราคาแบบบ้าน 70,000-100,000 บาท 42 แบบแปลน

ค้นหาแบบบ้าน ทุกแบบมีทุกระบบ แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบประปา แบบรั้ว(หากลูกค้าต้องการ) ทั้งหมด 7 ชุด ลูกค้าสามารถนำไปหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้ หากลูกค้าต้องการใช้ทางบริษัทก่อสร้างให้ด้วยก็ยินดี แต่ขออภัยที่ต้องรับก่อสร้างได้เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดลูกค้าสามารถนำแบบไปขออนุญาตก่อสร้างได้เลย ส่วนบริการด้านงานก่อสร้างสามารถ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รับสร้างบ้าน และชมผลงานก่อสร้าง