แบบบ้านสองชั้น แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้านสองชั้น แบบบ้าน 2 ชั้น แบบบ้านทุกแบบมีทุกระบบ แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบประปา แบบรั้ว(หากลูกค้าต้องการ) ทั้งหมด 7 ชุด ลูกค้าสามารถนำไปให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ถ้าต้องการให้ทางบริษัทก่อสร้างด้วยยินดีครับ แต่ขออภัยที่ต้องรับก่อสร้างได้เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนก่อสร้างต่างจังหวัดซื้อแบบไปก่อสร้างได้เลย พร้อมขออนุญาตก่อสร้างให้ครับ ข้อมูลรับสร้างบ้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ideaican.com ซื้อแบบบ้าน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-509-2324 บริการทุกวัน 8:30-17:30

แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 490ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 490 ตร.ม.
156 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 25 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 500ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 500 ตร.ม.
156 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 25 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 525ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 525 ตร.ม.
156 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 25 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 460ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 460 ตร.ม.
128 ตร.ว. ที่กว้าง 30 ม. ที่ลึก 17 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 600ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 600 ตร.ม.
156 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 25 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 189ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 189 ตร.ม.
68 ตร.ว. ที่กว้าง 12 ม. ที่ลึก 22.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 178ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 178 ตร.ม.
69 ตร.ว. ที่กว้าง 15 ม. ที่ลึก 18.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 171ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 171 ตร.ม.
62 ตร.ว. ที่กว้าง 11 ม. ที่ลึก 22.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 301ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 301 ตร.ม.
77 ตร.ว. ที่กว้าง 17.50 ม. ที่ลึก 17.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 300ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 300 ตร.ม.
77 ตร.ว. ที่กว้าง 17.50 ม. ที่ลึก 17.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 234ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 234 ตร.ม.
62 ตร.ว. ที่กว้าง 15.50 ม. ที่ลึก 16.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 223ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 223 ตร.ม.
62 ตร.ว. ที่กว้าง 15.50 ม. ที่ลึก 16.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 222ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 222 ตร.ม.
68 ตร.ว. ที่กว้าง 16.50 ม. ที่ลึก 16.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 215ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 215 ตร.ม.
64 ตร.ว. ที่กว้าง 15.50 ม. ที่ลึก 16.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 214ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 214 ตร.ม.
60 ตร.ว. ที่กว้าง 15.50 ม. ที่ลึก 15.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ 188ตร.ม.
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 188 ตร.ม.
52 ตร.ว. ที่กว้าง 13.50 ม. ที่ลึก 15.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ 180ตร.ม.
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 180 ตร.ม.
60 ตร.ว. ที่กว้าง 15.50 ม. ที่ลึก 15.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 180ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 180 ตร.ม.
71 ตร.ว. ที่กว้าง 14.50 ม. ที่ลึก 19.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 198ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 198 ตร.ม.
70 ตร.ว. ที่กว้าง 13 ม. ที่ลึก 21.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 197ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 197 ตร.ม.
66 ตร.ว. ที่กว้าง 10 ม. ที่ลึก 26.30 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 740ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 740 ตร.ม.
240 ตร.ว. ที่กว้าง 40 ม. ที่ลึก 24 ม.
แบบบ้านสองชั้น 6ห้องนอน 6ห้องน้ำ 1,030ตร.ม.
6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,030 ตร.ม.
225 ตร.ว. ที่กว้าง 29 ม. ที่ลึก 31 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 492ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 492 ตร.ม.
189 ตร.ว. ที่กว้าง 27 ม. ที่ลึก 28 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 533ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 533 ตร.ม.
223 ตร.ว. ที่กว้าง 33 ม. ที่ลึก 27 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 681ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 681 ตร.ม.
279 ตร.ว. ที่กว้าง 36 ม. ที่ลึก 31 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 833ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 833 ตร.ม.
389 ตร.ว. ที่กว้าง 42 ม. ที่ลึก 37 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 7ห้องน้ำ 845ตร.ม.
5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 2 ชั้น 845 ตร.ม.
256 ตร.ว. ที่กว้าง 32 ม. ที่ลึก 32 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 900ตร.ม.
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ชั้น 900 ตร.ม.
225 ตร.ว. ที่กว้าง 30 ม. ที่ลึก 30 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 1,009ตร.ม.
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,009 ตร.ม.
396 ตร.ว. ที่กว้าง 44 ม. ที่ลึก 36 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 7ห้องน้ำ 1,373ตร.ม.
5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,373 ตร.ม.
463 ตร.ว. ที่กว้าง 50 ม. ที่ลึก 37 ม.

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2563 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230